Chalupa Daisy Posázaví: rekreační ubytování blízko Prahy

Co víte o českém trampingu?

Zažít dobrodružství v srdci přírody, strávit čas s přáteli u táboráku a probudit v sobě ducha svobody – to je tramping. Tento fenomén, který se v České republice zakořenil na počátku 20. století, se stal součástí naší kulturní historie. A právě Posázaví hrálo v jeho vývoji významnou roli. Pojďme se společně podívat na historii trampingu v ČR a význam Posázaví pro tuto nezapomenutelnou tradici.

Co je Tramping?

Tramping, jakožto forma odporu vůči urbanizaci a touze po přírodě, byl především inspirován americkým Divokým západem. Samotné označení ,,tramp´´ do češtiny pravděpodobně vstoupilo dobovým překladem z knihy amerického spisovatele Jacka Londona, konkrétně z jeho románu Cesta.

Tramping v České republice

První česká trampská osada vznikla v roce 1919 poblíž Svatojánských proudů a nesla název Ztracená naděje, zkráceně Ztracenka. Během první republiky začali mladí lidé v důsledku rozvoje průmyslu a koncentrace lidí do velkých měst vyhledávat útěk do českých luhů a hájů. Tramping byl symbolem svobody a nezávislosti, a to jak ideově, tak fyzicky. Českým trampům nesměla chybět láska k přírodě, dobrodružný duch, a především dobře naladěná kytara.

Tramping v blízkosti Prahy

Romantické scenérie byly hojně vyhledávány hlavně v blízkosti Prahy a jiných velkých měst. Rozvoji trampingu pomohla především hustá železniční síť. Jedním z příkladů je železniční trasa Praha – Čerčany, kterou trampové pojmenovali Posázavský Pacifik. Díky této oblíbené lokálce začalo podél kaňonu Sázavy vznikat několik trampských osad. A jelikož se v okolí dříve rýžovalo zlato, Sázava dostala název Zlatá řeka. Posázaví se tak stalo jedním z hlavních center trampingu v ČR. 

Během nacistické okupace a komunistické éry byl tramping pro svou svobodomyslnost krutě potlačován. Avšak touha po svobodě a kontaktu s přírodou zůstala v srdcích mnoha lidí. Po pádu komunismu v roce 1989 v důsledku otevření hranic a nově nabyté svobodě začal zájem o tramping postupně upadat. Avšak jeho hodnoty související s ochranou životního prostředí, provozování turistiky či táboření a rekreaci v přírodě nabírají především v dnešní zrychlené době opět na významu.

Pokud Vás příběh trampingu uchvátil, neváhejte navštívit Expozici trampingu v Jílovém u Prahy, kde se o tomto fenoménu dozvíte více. Nachází se pouhé 3 km od naší chalupy. Vydat se také můžete na poznávání naučné Posázavské stezky, která Vás seznámí nejen s historií trampingu, ale také s vodáctvím či stavbou Posázavského Pacifiku. Ale o tom až někdy příště…